Høring - Rapport om kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet (LMD) oversender herved rapport om kriterier/indikatorer for økologisk bærekraftig reindrift på høring.