Historisk arkiv

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall
Klikk på bildet for å lese veilederen (pdf, 78 kb)