Historisk arkiv

Kriterier/indikatorer på økologisk bærekraftig reintall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe opprettet av Landbruks- og matdepartementet

Rapport - Kriterier/indikatorer på økologisk bærekraftig reintall
Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF ( 100 kb)