Historisk arkiv

Reindrift: Fredning av områder i Finnmark mot reinbeite

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Reindrift: I juni i år vedtok Landbruks- og matdepartementet at Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite av 1985 skulle endres. Fredningen ble opphevet i samtlige av områdene i Indre Finnmark.

Reindrift: I juni i år vedtok Landbruks- og matdepartementet at Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite av 1985 skulle endres. Fredningen ble opphevet i samtlige av områdene i Indre Finnmark.

Dette gjaldt følgende områder: 

  • Ved Kautokeino kirkested 
  • Rundt Siccajavri fjellstue 
  • Rundt Lahpoluoppal fjellstue 
  • Ved Suossjavri fjellstue 
  • Ved Mollesjohka fjellstue 
  • Ved Karasjok kirkested

I Alta ble det vedtatt mindre endringer av fredningsgrensene vest for Altaelva. For de to områdene i Porsanger, Oldereidneset og Bringneshalvøya, ble fredningene videreført.          

Reindrift: I juni i år  vedtok Landbruks- og matdepartementet at Forskrift om fredning av visse områder i Finnmark mot reinbeite av 1985 skulle endres.