Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kvoteordning for melk - ny forskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med kvoteordningen endres.

Forslaget innebærer blant annet at:

  • Det blir enklere å produsere på flere kvoter enten gjennom leieforhold eller ved å inngå i ulike former for samarbeid eller fellesforetak (for eksempel samdrift). Fellesforetak vil få samme regelverk som enkeltpersonsforetak. Så lenge foretaket disponerer tilstrekkelig kvote, vil melkeproduksjonen bare begrenses av dagens omsetningsregioner og maksimalgrensen på 400 000 liter kumelkkvote (200 000 liter geitemelkkvote). Det foreslås ingen endringer i forhold til dagens regelverk når det gjelder samdrifter over 400 000/200 000 liter. 
  • Leveransekravet ved gjenopptakelse av melkeproduksjon avvikles slik at det ikke lenger må produseres på egen eiendom i to år før kvoten igjen kan disponeres fritt. Avviklingen av dette kravet vil også gjelde de som allerede har såkalt sovende kvote i dag. 
  • Alle kjøpere av statlig kvote likestilles slik at tilgjengelig kvote fordeles likt mellom kjøperne. 
  • Det blir enklere for nye produsenter å etablere seg ved at foretak som ikke har kvote fra før, men som ønsker å starte melkeproduksjon, kan få kjøpe kvote på det private markedet.

Departementet har foretatt en helhetlig gjennomgang av regelverket for kvoteordningen for melk. Det foreslås å sammenfatte forskrift om kvoteordningen for melk, forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk og forskrift om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk. Kvoteberegningsreglene, maksimalgrensen for produksjon og de geografiske avgrensingene er alle videreført.

Departementet tar sikte på at endringene i forskriften kan tre i kraft slik at melkeproduksjonsforetakene kan foreta ønskede disposisjoner i henhold til ny forskrift i forkant av kvoteårene som starter henholdsvis 1. januar og 1. mars 2012.

Høringsfrist er tirsdag 1. mars 2011.

Forsidebilde: Kyr. Foto: Eivind Ryste.