Historisk arkiv

Bestemmelser om Norsk akevitt trer i kraft 1. mars 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om kriterier for akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt” trer i kraft 1. mars 2011.

beskyttede geografiske betegnelsenKriteriene er begrunnet i det gode og spesielle omdømmet som norsk akevitt har. Det er lagt spesiell vekt på historikken og tradisjonen bak akevittproduksjonen i Norge. I tillegg er det viktig å ivareta den anerkjennelsen i markedet som norsk akevitt har, og de forventninger som forbrukeren har til produktet.

Kriterier
Norsk akevitt har vært en beskyttet betegnelse i EØS-avtalen siden 1994, men det er først nå det er fastsatt kriterier knyttet til denne betegnelsen. Akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt” må, i tillegg til å oppfylle de generelle kravene i spritregelverket, oppfylle følgende spesielle krav:

  1. være produsert i Norge  
  2. være produsert av potetsprit fremstilt i Norge av minimum 95 prosent norske poteter 
  3. være modnet i eikefat i minimum 6 måneder for fat som er mindre enn 1000 l og minimum 12 måneder for fat som er større enn 1000 l.

Overgangsperiode
Det er lagt inn en overgangsbestemmelse i forskriften, slik at produsentene får en overgangsperiode på to år til å rette seg etter de nye kravene i forskriften. Dette er gjort for å sikre en smidig overgang for de produsentene som må legge om sin produksjon og produktmerking for å overholde de nye kravene. Dette innebærer at også akevitt som ikke er fatmodnet, kan omsettes med betegnelsen ”norsk akevitt” på etiketten inntil 1. mars 2013.