Historisk arkiv

Jordbruksoppgjeret: Pressekonferanse i dag 15. mai kl 15.00

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Presseinvitasjon:

I samband med årets jordbruksoppgjer, inviterer Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til pressekonferanse i dag kl 15.00.

I samband med årets jordbruksoppgjer, inviterer Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til pressekonferanse i dag kl  15.00.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, statens forhandlingsleiar Leif Forsell, leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg vil vere tilstades.

Tid: Onsdag 15. mai kl 15.00.
Stad: Regjeringskvartalet, R4, Plenumssalen (inngang frå Møllergt/Pløensgate)

Kontaktpersonar:  
Ottar Løvik. Tlf 481 40 477.
Ståle Norang. Tlf 414 38 011.