Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Dyrking av grønnsaker i barnehagen - veileder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utgitt av Det norske hageselskap og Landbruks- og matdepartementet 2006

Dyrking av grønnsaker i barnehagen - veileder

Utgitt av Det norske hageselskap og Landbruks- og matdepartementet 2006


Vanning av planter, Foto: Torborg Galteland


Veilederen er en del av ”Landbruk lilleputt” som er et felles prosjekt mellom Hageselskapet og Landbruks- og matdepartementet.

Se også