Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tillatelse til utvidelse på Skytterkollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Skytterkollen i Bærum får utvide dagens konferanse- og serveringssted også med overnatting. Skytterkollen ligger innenfor markagrensa, og bebyggelsesplanen om utvidelse er derfor behandlet av Miljøverndepartementet.

Departementet mener utbyggingen kan gjennomføres innenfor markalovens rammer. Det gjelder en utvidelse av et konferanse- og serveringssted som er etablert fra før. På grunn av beliggenheten vil det ikke få negativ virkning for friluftslivet. Skytterkollen er et viktig utfartssted, men anlegget ligger mellom to skytebaner.

Det planlegges å utvide bebyggelsen fra 1100 til 3850 kvadratmeter med 70 sengeplasser. Miljøverndepartementet har satt som forutsetning at det også bygges en markastue der som er åpen for vanlige turgåere.

Markalovens formål er å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i marka. Loven skal sikre markas grenser og bevare et rikt og variert landskap. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Skytterkollen har en lang historie. Stedet ble bygget i 1951 og fungerte som en markastue fram til 1986. Skytterkollen har i dag konferanselokaler med restaurant, og overnatting kan anses som en naturlig utvidelse av tilbudet. Selv om Skytterkollen ikke først og fremst er et tilbud til markabrukere, kan utvidelsen bidra til økt tilgjengelighet for friluftsliv og naturopplevelser for dem som er gjester på Skytterkollen og for allmennheten.