Historisk arkiv

Miljøgiftsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Utvalg som gav innspill til norske myndigheter om konkrete tiltak som kan iverksettes for at utslipp av miljøgifter stanses innen 2020

Miljøverndepartementet sendte NOU 2010:9 på høring 20.12.2010

Utvalget la fram sin innstilling 09.11.2010.

Utvalgets medlemmer:

Leder:
Ketil Hylland, Forsker, NIVA, seksjon for økotoksikologi og Professor, Universitet i Oslo, Biologisk institutt

Øvrige utvalgsmedlemmer:
Bjørn Erikson, Avdelingsleder, LO
Sigrid Eskeland Schütz, Førsteamanuensis, Universitet i Bergen
Sverre A. Høstmark, Fagsjef i Norsk Industri
Alvhild Hedstein, Direktør, Stiftelsen Miljømerking
Kristin Magnussen, Senior miljørådgiver, SWECO Norge AS
Jon Øyvind Odland, Professor, Universitetet i Tromsø
Per-Erik Schulze, Fagrådgiver, Norges Naturvernforbund