Historisk arkiv

Edvard Grieg-feltet: Utbyggingsplan godkjent av Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stortinget godkjente i dag utbyggingsplanen for Edvard Grieg-feltet. Feltet ligger i den midtre delen av Nordsjøen, og er den første av flere kommende utbygginger på denne delen av Utsirahøyden.

- Dette er en stor dag. Denne utbyggingen markerer starten på utviklingen av et nytt område på sokkelen der det den siste tiden er gjort mange funn som vil bli bygget ut i tiden fremover. At dette skjer i et område der det har pågått leting i over 40 år sier mye om hvilke muligheter som fortsatt finnes på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Den valgte utbyggingsløsningen sikrer at området som helhet blir utviklet på en god måte. Dette gjelder samordning av utbygginger, eksportløsninger og kraft fra land. Det er angitt vilkår i forbindelse med utbyggingen som sikrer at det legges til rette for en samordnet løsning for kraft fra land for denne delen av Utsirahøyden dersom dette viser seg å være hensiktsmessig. Plattformen vil produsere kraft ved hjelp av gassturbiner, men er klargjort for kraft fra land.

Edvard Grieg-feltet ble påvist i 2007 og ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 180 kilometer vest for Stavanger. Feltet bygges ut med en bunnfast plattform for prosessering av olje og gass. De totale investeringene for utbyggingen beløper seg til 24 milliarder kroner.
 
 - Gjennom denne utbyggingen vil et nytt selskap bli operatør for en selvstendig utbygging på norsk sokkel. Et større mangfold på sokkelen er positivt, og i tråd med den langsiktige petroleumspolitikken, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Tidligere har funnet blitt omtalt som Luno, men departementet har fastsatt navnet på feltet til Edvard Grieg. Rettighetshavere i Edvard Grieg-utbyggingen er Lundin Norway AS (50 %), Wintershall Norge ASA (30 %) og RWE Dea Norge AS (20 %).

Referat fra Stortingets behandling av utbyggingsplanen for Edvard Grieg-feltet (Sak 3).