Historisk arkiv

Edvard Grieg-feltet: starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Dette er starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie. Forventede utvinnbare ressurser for forekomstene på Edvard Grieg, Draupne og Johan Sverdrup er 2,8 milliarder fat oljeekvivalenter. Med dagens oljepris og valutakurs tilsvarer dette bruttoverdier på om lag 1 900 milliarder kroner. Dette er enorme verdier som vil komme hele samfunnet til gode, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for oljefeltet Edvard Grieg. Feltet er den første av flere kommende utbygginger på denne delen av Utsirahøyden. Saken sendes nå til Stortinget.

- Dette er starten på et nytt kapittel i norsk oljehistorie. Forventede utvinnbare ressurser for forekomstene på Edvard Grieg, Draupne og Johan Sverdrup er 2,8 milliarder fat oljeekvivalenter.  Med dagens oljepris og valutakurs tilsvarer dette bruttoverdier på om lag 1 900 milliarder kroner. Dette er enorme verdier som vil komme hele samfunnet til gode, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Utbyggingsløsningen departementet går inn for sikrer at området som helhet blir utviklet på en god måte.

Det foreligger en avtale med nabofunnet Draupne om en samordning av produksjonen for de to feltene. Samtidig pågår det studier for å finne de beste eksportløsningene for olje- og gass for denne delen av Utsirahøyden. Departementet har foreslått vilkår i forbindelse med utbyggingen som sikrer at en godkjenning nå legger til rette for en samordnet kraft fra land-løsning for denne delen av Utsirahøyden dersom dette viser seg å være hensiktsmessig. Plattformen vil ha lokal kraftgenerering, men er klargjort for kraft fra land.

- Utbyggingsløsningen ivaretar viktige hensyn slik at samordning, eksportløsninger og kraft fra land er ivaretatt på en god måte. Departementet har i tillegg foreslått vilkår som gjør at en samordnet kraft fra land løsning kan realiseres på et senere tidspunkt hvis en slik løsning er hensiktsmessig. Dette er god ressursforvaltning, og sikrer en rasjonell utvikling av dette spennende området på Utsirahøyden, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Edvard Grieg-feltet ble påvist i 2007 og ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 180 kilometer vest for Stavanger. Feltet bygges ut med en bunnfast plattform for prosessering av olje og gass, og de totale investeringene for utbyggingen beløper seg til 24 milliarder kroner.

 - Gjennom denne utbyggingen vil et nytt selskap bli operatør for en selvstendig utbygging på norsk sokkel. Et større mangfold på sokkelen er positivt, og i tråd med den langsiktige petroleumspolitikken, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Frem til nå har rettighetshaverne omtalt dette funnet som Luno, men departementet har fastsatt navnet på feltet til Edvard Grieg. Hans komposisjoner bidro til å skape den norske gjenkjennbare musikken som ble en kraft også i erkjennelsen av en norsk identitet og dermed også for nødvendigheten av en norsk uavhengighet i forholdet til Sverige. Selv var Grieg en sterk motstander av unionen. Edvard Grieg gav Norge et nasjonalt og internasjonalt tonespråk og bidro til nasjonens identitet.

Rettighetshavere i Edvard Grieg-utbyggingen er Lundin Norway AS (50 %), Wintershall Norge ASA (30 %) og RWE Dea Norge AS (20 %).