Historisk arkiv

Dagny døpes Gina Krog på kvinnedagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og gassfeltet Dagny, som ligger i den midtre delen av Nordsjøen, har i dag fått navn etter en av norsk kvinnebevegelses viktigste personer, Gina Krog.

Olje- og gassfeltet Dagny, som ligger i den midtre delen av Nordsjøen, har i dag fått navn etter en av norsk kvinnebevegelses viktigste personer, Gina Krog.

- Navn på olje- og gassfelt har en viktig signaleffekt utover sokkelen. Petroleumseventyret er noe som tilhører hele det norske folk. På kvinnedagen 8. mars, i året der vi feirer 100 år med allmenn kvinnelig stemmerett, er det en glede for meg å kunne kunngjøre at det nye navnet på feltet Dagny blir Gina Krog. Gina Krog var en kompromissløs forkjemper for kvinners rettigheter og spilte en avgjørende rolle i kampen som ledet frem til allmenn stemmerett for kvinner i 1913, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Gina Krog var en helt sentral skikkelse i norsk kvinnebevegelse. Hun kjempet blant annet for kvinnelig stemmerett og for en ny ekteskapslov, som skulle gi kvinner rett til særeie. Hun krevde også full økonomisk og politisk likestilling med menn. Gina Krog var redaktør av tidsskiftet Nylænde. Hun var med å starte fire kvinneorganisasjoner; Norsk Kvinnesaksforening (1884), Kvinnestemmerettsforeningen (1885), Landskvinnestemmerettsforeningen (1898) og Norske Kvinners Nasjonalråd (1904).

Krog var i tillegg aktiv på den internasjonale arena og samarbeidet blant annet med International Council of Women. Som kvinnelig ”tindebestiger” i Jotunheimen var hun også på dette området en pionér og en foregangskvinne. Gina Krog var den første kvinne som ble gravlagt på statens regning.

Gina Krog-feltet ligger om lag 230 km sørvest for Stavanger. Utvinnbare reserver i feltet er anslått til 225 mill. fat oljeekvivalenter. Planlagt produksjonsstart er 2017. Statoil er operatør for feltet. Utbyggingsplanene er nå til behandling hos myndighetene med målsetning om Stortingsbehandling før sommeren.

Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (58,7 pst.), Total E&P Norge AS (38 pst.) og Det norske oljeselskap ASA (3,3 pst.).

Olje- og energidepartementet varslet i petroleumsmeldingen en endring av praksis for navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel. Det ble blant annet nedsatt en rådgivende navnegruppe. Navnegruppen består av Karsten Alnæs, Kristin Clemet, Per Egil Hegge og Marit Hauan.

(Gina Krog (foto: Nasjonalbiblioteket)