Historisk arkiv

Storfunn får nytt navn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Et av fjorårets største oljefunn, Aldous/Avaldsnes er i dag blitt døpt til Johan Sverdrup-feltet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe annonserte det nye navnet under en næringskonferanse i Sandefjord i dag.

- Det norske petroleumseventyret tilhører hele det norske folk. Det er derfor viktig at navn på større selvstendige utbygginger har en signaleffekt utover sokkelen. Navnevalget bør speile viktigheten av prosjektet og virksomheten. Johan Sverdrup var leder i den politiske bevegelsen som drev fram innføringen av parlamentarismen i Norge og står som et viktig symbol for framveksten av det folkestyrte Norge. På samme vis som Johan Sverdrup betydde mye for formingen av det moderne Norge, håper jeg det nye feltet vil bidra vesentlig til utviklingen av det norske demokratiet og vårt samfunn i fremtiden, sier olje og energiminister Ola Borten Moe.

Olje- og energidepartementet varslet i petroleumsmeldingen en endring av praksis for navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel. Det ble blant annet nedsatt en rådgivende navnegruppe. Navnegruppen består av Karsten Alnæs, Kristin Clemet, Per Egil Hegge og Marit Hauan.

Johan Sverdrups arbeid førte til at det oppsto en bred nasjonal bevegelse, som hevdet uavhengighet overfor unionspartneren Sverige. Sverdrups regjering utvidet stemmeretten, styrket kvinnens rettigheter og innførte en rekke liberale reformer.

Hans viktigste forslag gikk ut på at regjeringsmedlemmer kunne møte i Stortinget til åpne debatter. Dermed satte han kursen mot et system der regjeringen er avhengig av stortingsflertallet, og må stå til ansvar for sine vedtak.

Stikkord på veien som førte dit er innføring av årlige storting, økt stemmerett for menn, en styrking av den nasjonale selvstendighetsviljen i forholdet til Sverige. Med kampropet ”All makt i denne sal”, ble hans virke knyttet til embetsmannsstatens fall, og han er blitt et symbol for framveksten av det folkestyrte i Norge.