Historisk arkiv

Skrugard/Havis døpes Johan Castberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Tvillingfunnene Skrugard/Havis i Barentshavet har i dag fått navnet Johan Castberg. Olje- og energiminister Ola Borten Moe annonserte det nye navnet under Barentshavskonferansen i Hammerfest.

- Det norske petroleumseventyret tilhører hele det norske folk. Det er derfor viktig at navn på større selvstendige utbygginger har en signaleffekt utover sokkelen. Navnevalget bør speile viktigheten av prosjektet og virksomheten. Johan Castberg var en politiker av stort format som har hatt stor betydning for utviklingen av det norske velferdssamfunnet. Gjennom de castbergske konsesjonslover ble sentrale vilkår for utnytting av norske naturressurser etablert. Vår petroleumslovgivning bygger blant annet direkte på denne. Det norske samfunnet har mye å takke Johan Castberg for, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Johan Castberg ble født i Telemark i 1862, var jurist, statsråd og stortingsrepresentant.

Olje- og energidepartementet varslet i petroleumsmeldingen en endring av praksis for navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel. Det ble blant annet nedsatt en rådgivende navnegruppe. Navnegruppen består av Karsten Alnæs, Kristin Clemet, Per Egil Hegge og Marit Hauan.

Foreløpige volum anslag for Johan Castberg ligger i størrelsesorden 400 – 600 millioner fat olje. Området betraktes å være prospektivt. Johan Castberg-funnet ligger ca. 100 km nord for Snøhvit, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya. Rettighetshaverne i prosjektet er Statoil (operatør, 50%), ENI (30%) og Petoro (20%).