Historisk arkiv

Regjeringen anbefaler utbygging av Martin Linge-feltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for gassfeltet Martin Linge. Frem til nå har rettighetshaverne omtalt feltet som Hild. Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer vest for Kollsnes.

Regjeringen godkjente i dag utbyggingsplanen for gassfeltet Martin Linge. Frem til nå har rettighetshaverne omtalt feltet som Hild. Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer vest for Kollsnes. De totale investeringene for utbyggingen beløper seg til om lag 26 milliarder kroner, og utvinnbare reserver i feltet er anslått til 189 millioner fat oljeekvivalenter. Proposisjon sendes nå til Stortinget.

- Martin Linge-feltet ble funnet helt tilbake i 1978. Det er gledelig at det nå er modnet frem til en lønnsom utbygging. Det er avgjørende at næringen klarer å modne frem ressurser som dette dersom vi skal klare å holde produksjonsnivået oppe i årene som kommer, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Feltet bygges ut med en bunnfast innretning. Gassen vil bli eksportert via det britiske rørledningssystemet, mens oljen blir prosessert og lagret på et lagerskip. Utbyggingsløsningen som operatøren har valgt baserer seg på kraft fra land fra Kollsnes.

- Planene for Martin Linge-feltet viser at kraft fra land kan være hensiktsmessig for nye, selvstendige utbygginger. CO2-utslippene fra norsk sokkel blir med dette også mindre enn de ellers ville vært, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Rettighetshavere i Martin Linge-utbyggingen er Total E&P Norge AS (51 %), Petoro AS (30 %) og Statoil Petroleum AS (19 %).