Forsiden

Historisk arkiv

TFO 2010 – tilbud om andeler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har vedtatt å tilby 50 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010). Se fullstendig oversikt og sokkelkart.

Regjeringen har vedtatt å tilby 50 utvinningstillatelser i forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder 2010 (TFO 2010).

- Jeg sender i dag ut tilbud om andeler til 39 selskaper hvorav 22 selskaper får tilbud om operatørskap. Selskapene har vist stor interesse for denne TFO-runden, noe som reflekteres i antall tilbudte utvinningstillatelser. De nye utvinningstillatelsene er godt fordelt innenfor de utlyste havområdene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

De 50 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (31), Norskehavet (17) og Barentshavet (2). Totalt 41 selskaper søkte på utvinningstillatelser i TFO 2010.

TFO-konsesjonsrundene finner sted i modne områder på norsk sokkel. Modne områder er de mest utforskede områdene på sokkelen og har kjent geologi. Utfordringen i modne områder er særlig knyttet til at den forventede funnstørrelsen går ned. Små funn kan ofte ikke rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men kan ha meget god lønnsomhet når de kan utnytte prosesseringsutstyr og transportsystemer som allerede er bygget ut. Det er derfor viktig å påvise og utnytte nye ressurser før eksisterende infrastruktur i tilknytning til andre felt stenges ned.

-Tildelingen viser en god variasjon blant selskapene i synet på hvor det er interessant å lete. Regjeringen foretok en utvidelse av TFO-området 2010. Jeg synes det er svært gledelig å kunne tilby flere nye utvinningstillatelser også i utvidelsesområdene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Tilbud til 22 operatører:
(antall operatørskap i parentes)
Bridge Energy AS (1)
Centrica Resources (Norge) AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (2)
Det norske oljeselskap ASA (3)
E.ON Ruhrgas Norge AS (1)
Edison International Norway Branch (2)
Idemitsu Petroleum Norge AS (2)
Lotos Exploration and Production Norge AS (1)
Lundin Norway AS (6)
Marathon Petroleum Norge AS (1)
Nexen Exploration Norge AS (2)
North Energy ASA (1)
Petro Canada Norge AS (2)
Premier Oil Norge AS (1)
Rocksource ASA (3)
RWE Dea Norge AS (1)
Spring Energy Norway AS (2)
Statoil Petroleum AS (8)
Talisman Energy Norge AS (1)
Total E&P Norge AS (1)
VNG Norge AS (2)
Wintershall Norge ASA (6)

Tilbud til 39 rettighetshavere:
(antall andeler i parentes, inkludert der selskapene er operatør)
A/S Norske Shell (1)
Agora Oil & Gas AS (1)
Bayerngas Norge AS (6)
Bridge Energy AS (2)
Centrica Resources (Norge) AS (2)
Concedo ASA (4)
ConocoPhillips Skandinavia AS (1)
Dana Petroleum Norway AS (4)
Det norske oljeselskap ASA (8)
Dong E&P Norge AS (1)
E.ON Ruhrgas Norge AS (2)
Edison International Norway Branch (4)
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (1)
Faroe Petroleum Norge AS (3)
Front Exploration AS (2)
GDF SUEZ E&P Norge AS (4)
Idemitsu Petroleum Norge AS (3)
Lotos Exploration and Production Norge AS (1)
Lundin Norway AS (10)
Maersk Oil Norway AS (1)
Marathon Petroleum Norge AS (3)
Nexen Exploration Norge AS (2)
Norwegian Energy Company ASA (3)
North Energy ASA (4Sea Energy AS) (5)
OMV (Norge) AS (1)
Petro-Canada Norge AS (2)
Premier Oil Norge AS (2)
Repsol Exploration Norge AS (1)
Rocksource ASA (5)
RWE Dea Norge AS (3)
Skagen44 AS (3)
Skeie Oil & Gas Norge AS (1)
Spring Energy Norway AS (5)
Statoil Petroleum AS (11)
Svenska Petroleum Exploration AS (2)
Talisman Energy Norge AS (4)
Total E&P Norge AS (4)
VNG Norge AS (5)
Wintershall Norge ASA (10)

Vedlegg:

Lenke til kart

Lenke til oversikt over blokker og arbeidsforpliktelser

Lenke til tidligere konsesjonsrunder i høyre felt.