Historisk arkiv

Rundskriv N-1/2007 om godkjent løyveutdanning etter Kunnskapsløftet for person- og godstransport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

OPPHEVA

Etter yrkestransportforskrifta § 8 må søkjar om løyve til transport ha stått til eksamen frå ei av departementet godkjent teoretisk opplæring for å vere fagleg kvalifisert. Dette rundskrivet er utarbeidd i samband med at transportutdanninga i vidaregåande skole blir endra ved iverksetjing av Kunnskapsløftet frå hausten 2007 for 2. trinn i vidaregåande opplæring (Vg2).

Etter yrkestransportforskrifta § 8 må søkjar om løyve til transport ha stått til eksamen frå ei av departementet godkjent teoretisk opplæring for å vere fagleg kvalifisert.

Dette rundskrivet er utarbeidd i samband med at transportutdanninga i vidaregåande skole blir endra ved iverksetjing av Kunnskapsløftet frå hausten 2007 for 2. trinn i vidaregåande opplæring (Vg2).

Rundskrivet gjeld i tillegg til rundskriva N-4/2002 og N-1/2005. Søkjarar som stettar krava etter desse rundskriva, vil også i framtida ha godkjent løyveutdanning.