Historisk arkiv

Debatt om datalagringsdirektivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Nett-TV

Samferdselsdepartementet arrangerte et åpent debattmøte om EUs datalagringsdirektiv 8. juni 2010. Du kan følge debatten i opptak som Nett-TV.

Samferdselsminister Meltveit KleppaSamferdselsdepartementet arrangerte et åpent debattmøte om EUs datalagringsdirektiv 8. juni 2010.

Bakgrunnen for møtet er høringen om datalagring, og målet var å få belyst ulike sider av hva innføring av direktivet vil kunne bety. (Invitasjon og program)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet arrangementet, der representanter for ekomsektoren, politimyndigheter og interesseorganisasjoner deltok. Ordstyrer var Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet.

Debatten kan du se i opptak som Nett-TV via peker under.

Debattmøte om datalagring(Foto: Samferdselsdepartementet)