Historisk arkiv

Norge oppgraderer tilstedeværelsen i Myanmar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge oppretter en fullverdig ambassade i Yangon i Myanmar. Det varslet statsminister Jens Stoltenberg da han tirsdag møtte Myanmars president Thein Sein i Oslo. Presidenten er i Norge på offisielt besøk.

Statsminister Jens Stoltenberg og Myanmars president Thein Sein

Statsminister Jens Stoltenberg og Myanmars president Thein Sein (Foto: NTB scanpix)

 

Norge oppretter en fullverdig ambassade i Yangon i Myanmar. Det varslet statsminister Jens Stoltenberg da han tirsdag møtte Myanmars president Thein Sein i Oslo. Presidenten er i Norge på offisielt besøk.

– Det økende samarbeidet mellom Norge og Myanmar gjør at det nå er besluttet å oppgradere ambassadekontoret til fullverdig ambassade i løpet av høsten, sier statsminister Jens Stoltenberg.

I november 2012 ble det åpnet et felles nordisk ambassadekontor i Yangon. Kontoret ble åpnet av statsminister Stoltenberg og Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt. Den norske delen av kontoret er underlagt ambassaden i Bangkok, men vil nå bli oppgradert til fullverdig ambassade.

Myanmars president Thein Sein er på sitt første besøk til Europa. Tirsdag ettermiddag hadde han politiske samtaler med statsminister Jens Stoltenberg.

I samtalene stod samarbeidet mellom landene og den aktuelle situasjonen i Myanmar på dagsorden. Statsministeren berømmet president Thein Sein for reformprosessen og for at Myanmar nå har tatt viktige skritt mot et demokratisk og mer fredelig samfunn.

– Overgang til sivilt styre, løslatelse av politiske fanger, suppleringsvalg hvor Aung San Suu Kyi og hennes parti NLD ble valgt inn i parlamentet og oppheving av mediesensur er viktige milepæler i reformprosessen i Myanmar, sier Stoltenberg.

I samtalene viste statsministeren til at Norge er innstilt på å bidra videre med støtte på områder hvor vi har kompetanse og Myanmar ønsker samarbeid. Demokrati, naturressursforvaltning og miljø er slike områder, i tillegg til støtte til fredsprosessen. Det blir avgjørende for Myanmar framover å sikre bærekraftig naturressursforvaltning og at investeringer og bistand kommer befolkningen til gode. Her har Norge relevante erfaringer å dele.  

– Norge har en lang historie med støtte til demokrati i Myanmar. Vi var tidlig ute med støtte til reformprosessen og vil fortsette å støtte opp om reformkreftene og en bærekraftig økonomisk utvikling for Myanmar, sier Stoltenberg.

Den vanskelige situasjonen i Rakhine-staten ble diskutert, særlig behovet for beskyttelse, tilgang for humanitær bistand og like rettigheter. De kom også inn på den utfordrende situasjonen i Kachin-provinsen og viktigheten av å fortsette forhandlingene om en varig fredsløsning.

Norsk næringsliv som ansvarlig partner som kan bidra positivt til Myanmars utvikling stod også på dagsorden, samt nødvendigheten av stabile og forutsigbare rammebetingelser.