Historisk arkiv

Stoltenberg-rapporten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Thorvald Stoltenberg la på et ekstraordinært nordisk utenriksministermøte 9. februar 2009 frem forslag til styrking av det nordiske samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Under følger sentrale dokumenter knyttet til oppfølgingen av ”Stoltenberg-rapporten”.