Historisk arkiv

Enige om nordisk solidaritetserklæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

De fem nordiske landene er enige om en nordisk solidaritetserklæring. – Med dette har vi fått på plass en ny byggestein i det nordiske samarbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

De fem nordiske landene er enige om en nordisk solidaritetserklæring. – Med dette har vi fått på plass en ny byggestein i det nordiske samarbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Utenriksministrene fra de fem landene ble enige om solidaritetserklæringen på et nordisk utenriksministermøte i Helsingfors tirsdag 5. april. Erklæringen slår fast at det er naturlig for de nordiske landene å samarbeide i en solidarisk ånd for å møte utfordringene på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området. Dette gjelder særlig i møte med potensielle risikoer, herunder menneskeskapte katastrofer, digitale angrep og terrorangrep. 

De fem nordiske utenriksministre i Helsingfors 5. april 2011. Foto. Eero Kuosmanen, finsk UD

- Denne politiske erklæringen må nå fylles med konkret innhold, for eksempel gjennom oppbyggingen av et nordisk kompetansenettverk mot digitale angrep, sier utenriksminister Støre. 

Gjennom solidaritetserklæringen sier de fem landene at dersom et nordisk land skulle bli rammet, vil de andre bistå med relevante virkemidler hvis de blir bedt om det. Videre heter det at et intensivert nordisk samarbeid vil bli gjennomført i overensstemmelse med hvert lands sikkerhets- og forsvarspolitikk og det vil utfylle det eksisterende europeiske og euro-atlantiske samarbeidet. 

En nordisk solidaritetserklæring ble først foreslått av Thorvald Stoltenberg i en rapport til de nordiske utenriksministre i februar 2009. I rapporten foreslo han at de nordiske landene burde utstede en gjensidig sikkerhetspolitisk erklæring der de på en forpliktende måte klargjør hvordan de vil reagere dersom et nordisk land blir utsatt for et angrep eller for utilbørlig press.

Les den nordiske solidaritetserklæringen (pdf)

Deklarasjon fra nordisk utenriksministermøte i Helsingfors 5. april 2011 (pdf)