Historisk arkiv

Norge dokumenterer kontinentalsokkel ved Bouvetøya og Dronning Maud Land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har nå lagt fram dokumentasjon på utstrekningen av kontinentalsokkelen ved Bouvetøya og Dronning Maud Land for Kontinentalsokkelkommisjonen i New York. - Gjennom dette legger vi grunnlaget for viktige avklaringer som ledd i gjennomføringen av havretten, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Norge har nå lagt fram dokumentasjon på utstrekningen av kontinentalsokkelen ved Bouvetøya og Dronning Maud Land for Kontinentalsokkelkommisjonen i New York.

- Gjennom dette legger vi grunnlaget for viktige avklaringer som ledd i gjennomføringen av havretten, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Formålet med fremlegget er å avklare kontinentalsokkelens yttergrense mot de store havdyp, som utgjør det internasjonale havbunnsområdet. Etter avklaringen av kontinentalsokkelens utstrekning i nord, bidrar denne dokumentasjonen til at all dokumentasjon om norsk kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil er innlevert i henhold til våre internasjonale forpliktelser. Ansvaret for forvaltningen av alle ressursene på og i kontinentalsokkelen ligger hos vedkommende kyststat.

Dokumentasjonen på kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil ved Bouvetøya i Sør-Atlanterhavet vil bli vurdert av Kontinentalsokkelkommisjonen som deretter vil gi en anbefaling til Norge om hvor yttergrensen kan trekkes. Norge kan da fastsette yttergrensen på grunnlag av anbefalingen med endelig og bindende virkning.

Mange stater legger nå fram dokumentasjon på grunn av en frist 13. mai i år. Det vil derfor ta tid før Kommisjonens anbefalinger knyttet til sokkelen ved Bouvetøya foreligger. For Dronning Maud Land i Antarktis, gjør særlige hensyn seg gjeldende.

- Av hensyn til Antarktis-samarbeidet, som vi legger stor vekt på, ber vi Kommisjonen om ikke å behandle dokumentasjonen som gjelder Dronning Maud Land. For Bouvetøya fremlegges dokumentasjonen til behandling på ordinær måte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.