Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Innlegg på informasjonsmøte om regjeringens Brasil-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Litteraturhuset, Oslo, 21. juni 2010

I Soria Moria II tok regjeringen til orde for å søke nye internasjonale allianser gjennom samarbeid med fremvoksende stater med økende geopolitisk og økonomisk betydning. Brasil er utvilsomt et av disse landene, sa utenriksminister Støre.

Støre baserte sitt innlegg på følgende punkter
(sjekkes mot fremføringen).

Kjære forsamling,

 • Velkommen! Som dere ser er regjeringen godt representert her i dag (Trond Giske, Terje Riis-Johansen og Erik Solheim, i tillegg til meg selv). En god illustrasjon på bredden og interessen som preger forholdet mellom Norge og Brasil.
 • Viser også at vårt fokus på Brasil er endret, det er utvidet, utsynet er videre, bredere (selv under et fotball-VM). 
 • I løpet av de siste tre årene har vi lagt frem en Kina-strategi og en India-strategi, og nå er vi i gang med en Brasil-strategi. Interessant at det er akkurat de tre landene. Ofte, når jeg snakker om nordområdene, tar jeg utgangspunkt i det faktum at mye er under endring i nord. På samme måte når det gjelder globale maktforhold og maktpoler, politiske, økonomiske og på andre måter: Mye er i endring. Nye, store globale spillere, Kina, India, Brasil, Indonesia, m.fl. Fremvoksende økonomier.
 • Et eksempel for meg, et bilde, på Brasils betydning: Hvordan Brasil har hatt innflytelse på de to store WTO-ministermøtene i Hong Kong og Genève de siste årene. Reist sin sak, forhandlet profesjonelt, meget dyktig utenriksminister (Amorim), vi har sett hvor makten sitter og samtidig har Brasil fått store uensartede grupper av land med seg (landbrukseksporterende). I dag kan ikke lenger WTO/handel eller andre spørsmål i politikken avgjøres av USA og Europa alene.
 • Vi har nå det jeg vil kalle en ”mulighetssituasjon”.
 • Vi er her en mandag morgen for å svare på følgende: Hvorfor vi skal lage en egen Brasil-strategi – og hvordan. La meg gi mitt svar på dette gjennom tre punkter og så vil mine kolleger i regjeringen utdype på sine felt.

For det første: Norge må ha et godt forhold til de sentrale globale aktørene.

 • Brasil er, som jeg nevnte, en sentral global aktør. Brasil har gått fra å være ”innoverskuende” til å spille en sentral rolle i internasjonal politikk. Brasil er ledende i gruppen for utviklingslandene (G77) og samtidig en drivkraft i gruppen av verdens fremste økonomier, G20.
 • Brasil er et av verdens tiende største økonomier, er sammen med Russland, Kina og India et av de såkalte BRIK-landene, og har ambisjoner om i løpet av noen tiår å være blant verdens fem største økonomier, i selskap med USA, Kina, Japan og India.
 • Rikt på mineraler, olje, gass, vannkraft, biodrivstoff, blant verdens største landbruksprodusenter og har verdens største reservoar av ferskvann fordelt over hele landet.
 • Store, avanserte forskningsmiljøer og avansert teknologisk industri.
 • Brasil er omtalt som landet som alltid har hatt fremtiden foran seg, men også: landet som ikke har greid å realisere sitt potensial. Før nå?
 • Dette er noe av bakgrunnen som forklarer Brasils suksess i dag – og som har gjort det mulig for landet å fremme en fordelingspolitikk som har ført til en sterk vekst i den brasilianske middelklassen. Samtidig: Brasil har fremdeles et stort fattigdomsproblem.
 • Brasil er et nøkkelland i internasjonale forhandlinger, blant annet i WTO, og i menneskerettighetsspørsmål og ønsker å videreutvikle sin rolle som freds- og forsoningsaktør - for eksempel i Haiti, Midtøsten, og regionale konflikter i Latin-Amerika.
 • Brasil er det største og mest innflytelsesrike landet i Latin-Amerika og pådriver for økt politisk og økonomisk integrasjon i regionen.
 • Brasil har med andre ord omsider inntatt den regionale lederrollen som størrelse og posisjon skulle tilsi.

For det andre: Vi må ivareta norske interesser.

 • Brasil er Norges viktigste samarbeidspartner i Latin-Amerika. Jeg er ikke i tvil om at det vil være i Norges klare interesse å ha et så tett samarbeid med Brasil som mulig.
 • I Soria Moria II tok regjeringen til orde for å søke nye internasjonale allianser gjennom samarbeid med fremvoksende stater med økende geopolitisk og økonomisk betydning. Brasil er utvilsomt et av disse landene. Innledningsvis nevnte jeg India, Kina, Indonesia.
 • Vi samarbeider allerede med Brasil på områder som berører sentrale norske interesser. Vi må tenke strategisk, langsiktig og konkret om hvordan vi ivaretar norske interesser. Vi må ha bredde i vår tilnærming til Brasil.
 • Regjeringen har gjort det klart at vi skal være ledende i arbeidet for globale standarder for samfunnsansvar (jfr. stortingsmeldingen om samfunnsansvar, CSR), dette må være en del vårt samarbeid med Brasil. Vi har etablert en sosial dialog hvor arbeidsgiver, arbeidstaker, bedrifter og myndigheter i begge land sitter sammen i et forum for utveksling av erfaringer og kontakt.
 • Selv om både de økonomiske og politiske forbindelsene mellom Norge og Brasil er gode, ønsker regjeringen å styrke forholdet ytterligere. Målet på sikt må være å gjøre Norge til en foretrukket og naturlig samarbeidspartner for Brasil på utvalgte områder.

For det tredje og mitt siste poeng: Vi må sørge for at våre strategier blir noe mer enn ”fagre ord”.

 • Det gir ingen mening i å utvikle en Brasil-strategi bak ”lukkede dører”. For meg er det avgjørende at regjeringens strategiarbeid er bredt anlagt og inkluderende. Dere som er invitert hit representerer næringsliv, frivillige organisasjoner, miljøbevegelser, kultur, akademia – dere sitter inne med store kunnskaper og et vidt kontaktnett – som vi trenger for denne prosessen. (Igjen: En parallell til forskningssamarbeidet vårt med India).
 • Vi har en arbeidsgruppe, som i hovedsak er sammensatt av berørte departementer, som vil drive prosessen fremover. Men vi vil i løpet av kort tid etablere en referansegruppe med bred sammensetning fra næringsliv, miljø/klima, akademia, frivillige organisasjoner, og andre. Referansegruppen vil bli en sentral kanal for innspill og forslag.
 • Vi tar sikte på å opprette en egen webside for Brasil på regjeringens egne hjemmesider, og vi vil etter sommeren gå i gang med åpne temamøter.
 • Vi tar sikte på å lansere strategien tidlig neste år. Da vil den nye brasilianske regjeringen være på plass, og jeg tar selv sikte på å dra (på mitt første besøk) til Brasil. Jeg ønsker dere velkommen til å være med på å utforme en Brasil-strategi!
Til toppen