Historisk arkiv

En politisk løsning for Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge mener at det internasjonale samfunn bør stå samlet i sitt press på partene for å nå en politisk løsning. Norske myndigheter ser internasjonal oppslutning som en forutsetning for å innføre sanksjoner på næringslivsengasjement i Vest-Sahara.

Norske myndigheter støtter FNs generalsekretærs innsats for en politisk løsning på situasjonen i Vest-Sahara.

FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara, og har oppfordret partene til direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser.

Norge mener at det internasjonale samfunn bør stå samlet i sitt press på partene for å nå en politisk løsning. Norske myndigheter ser internasjonal oppslutning som en forutsetning for å innføre sanksjoner på næringslivsengasjement i Vest-Sahara.

Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter.