§ 39 a: Innbyggerinitiativ – hvem kan fremme forslag

Sak 04/3702

Departementet ble bedt om å redegjøre for hvem som kan fremme et innbyggerinitiativ. Bakgrunnen for saken var at et kommunestyre vedtok å avvise et innbyggerinitiativ med den begrunnelse at initiativet ble fremmet av et partilag som var representert i kommunestyret.

Departementet understreket at dersom forslaget tilfredsstiller vilkårene etter § 39a er det en plikt for kommunestyret å behandle saken. Hovedvilkåret er at minst to prosent eller mer enn 300 hundre av kommunens innbyggere står bak forslaget. Det gis i loven ingen begrensninger i adgangen til å fremme innbyggerinitiativ for innbyggere som er medlemmer kommunestyre/bystyre og lignende.