Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  6A. Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger. (§§ 39 a - 39b)