Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente kontrollopplysninger om bruk av utenlandske betalingskort


Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat om hjemmel for ligningsmyndighetene til å innhente opplysninger fra næringsdrivende om identiteten til innehaver av utenlandske betalingskort brukt i Norge. Internasjonale kontrollerfaringer viser at bruk av utenlandske betalingskort tilknyttet en bankkonto i utlandet er en utbredt metode for enkelt å få tilgang til skjulte midler. Kontroll av bruken av utenlandske betalingskort i Norge vil derfor kunne avdekke midler plassert i utlandet, som ikke er oppgitt til beskatning her.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.


Fristen for merknader til høringsnotatet er 15. februar 2008. Høringsuttalelser kan fortrinnsvis sendes elektronisk til [email protected].

Med hilsen


Helle Harbou-Hals e.f.
avdelingsdirektør
                                 

                                                        Hege E. Gahr
                                                        lovrådgiver

Vedlegg

Til toppen