§ 40 nr 1: Kan studenter kreve fri fra obligatorisk undervisning for å delta i møter i folkevalgte organer?

Sak 11/245

Departementet mente at bestemmelsen ikke kan tolkes slik at den gir hjemmel for studenter til å kreve fri fra obligatorisk undervisning for å delta i møter i kommunale folkevalgte organer.