Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  7. De folkevalgtes rettigheter og plikter. (§§ 40 - 43)