§ 77 nr 2: Kan en vara til fylkestinget velges til medlem av kontrollutvalget i en kommune i samme fylke?

Epost av 8.2.2012

Ja, kommuneloven § 77 nr. 2 inneholder ikke et forbud mot at en som er vara til fylkesutvalget velges til kontrollutvalget i en kommune i samme fylket.