Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 12. Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. (§§ 76 - 80)