Kan kontrollutvalg avholde fjernmøter

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mail av 14. august 2013.

Etter Kommunal- og regionaldepartementets oppfatning innebærer forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling § 1 annet ledd at kontrollutvalget ikke kan avholde møte i form av fjernmøte eller skriftlig saksbehandling.