§ 77: Om suppleringsvalg til kontrollutvalget

Sak 12/2094

Et medlem av kommunestyret hadde fratrådt sitt verv i kontrollutvalget. Departementet mente at loven ikke stiller et direkte krav om at den som skal erstatte vedkommende må være medlem av kommunestyret, men at intensjonene bak lovbestemmelsene tilsier at kommunen gjør sitt ytterste for å sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden.