03.07.2002 Høring - utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder.

Høringsfirst 30. september 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: