08.10.2002 Rapport fra arbeidsgruppe om hvitvasking

Utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme (Hvitvaskingsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: