20.11.1998 Arbeidsnotat nr. 3 Utredning om statens selvassuranse

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Utredning om statens selvassuranse