Høringsnotat

Felles brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen av 15. august 2003
Vedlegg 1: Forslag til lovendringer med tilhørende kommentarer
Vedlegg 2: Beregninger som ligger til grunn for forslagene