Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en faglig rådgivingsgruppe levert rapporten "Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol. Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre stoff enn alkohol".

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har en faglig rådgivingsgruppe levert rapporten: Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol. Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre stoff enn alkohol (pdf).

Les Samferdselsdepartementets pressemelding av 7. februar 2011 om rapporten.