Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Vi gjør oppmerksom på at fristen for å levere høringsuttalelser er utsatt til 20. februar 2015. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2015