Helse- og sosialberedskapsloven

LOV-2000-06-23-56 Helse- og sosialberedskapsloven

Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid.

Se loven på lovdata.no