Høring - Forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen på høring. Det bes at om eventuelle kommentarer til endringen er departementet i hende innen fredag 14. november 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.11.2014

 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Nortura SA
 • Mattilsynet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • NHO Mat og landbruk
 • Norsvin
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Animalia
 • Fylkesmennene