Historisk arkiv

Åpner for større enheter i kylling- og kalkunproduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I tråd med det Landbruks- og matministeren tidligere har varslet, sender departementet i dag forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner(”husdyrkonsesjonsregelverket”) på høring.

I tråd med det Landbruks- og matministeren tidligere har varslet, sender departementet i dag forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner(”husdyrkonsesjonsregelverket”) på høring. Endringsforslaget innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og kalkun dobles. Grensene foreslås endret til 280 000 slaktede og omsatte slaktekylling pr. år og 60 000 slaktede og omsatte kalkun pr. år. 

I tillegg til de økte konsesjonsgrensene foreslår departementet å justere satsene for standardisert erstatning ved produksjon ut over konsesjonsgrensene.

Høringsfristen er satt til: 14. november 2014.

Kyllinger
Endringsforslaget innebærer at grensen for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og kalkun dobles. Grensene foreslås endret til 280 000 slaktede og omsatte slaktekylling pr. år og 60 000 slaktede og omsatte kalkun pr. år.(Foto: Torbjørn Tandberg)