Høring – utkast til endring av forskrift om kjøperregistrering av 26. november 2010

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2014