Høring — forskriftsendringer i forbindelse med endringer i lov om psykisk helsevern og pasientrettighetsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2006


Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen.

Riksadvokaten (28.11.06) Ingen merknader

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for barn og ungdom (13.11.06)

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (13.11.06)

Utenriksdepartementet (07.11.06) Ingen merknader

Helse Nord-Trøndelag BUP (27.10.06)

Universitetet i Oslo (27.10.06) + vedlegg. Ingen merknader

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge (26.10.06)

Akershus universitetssykehus HF (25.10.06)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (24.10.06) Ingen merknader

Barneombudet (24.10.06)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (24.10.06)

Den norske lægeforening (23.10.06)

Helse Bergen HF (23.10.06)

Organisasjonen Voksne for Barn (23.10.06)

Norsk Psykologforening (23.10.06)

Lovisenberg Diakonale Sykehus (23.10.06)

Den norske Dommerforening (23.10.06)

Fylkesmannen i Aust-Agder (23.10.06)

Statens helsetilsyn (20.10.06)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (20.10.06)

Universitetet i Tromsø (20.10.06)

Politidirektoratet (20.10.06)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (20.10.06)

Nord-Trøndelag fylkeskommune (20.10.06)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (20.10.06)

Diakonhjemmets sykehus (20.10.06)

Rådet for psykisk helse (20.10.06)

Sykehuset Asker og Bærum HF (20.10.06)

Nærings- og handelsdepartementet (20.10.06) Ingen merknader

Sykehuset Innlandet HF (20.10.06)

Vestfoldklinikken (20.10.06)

Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri (20.10.06)

Høgskolen i Bergen (19.10.06) Ingen merknader

Lier kommune (19.10.06)

Mental Helse Norge (19.10.06)

Psykiatrien i Vestfold HF (19.10.06)

Lovisenberg Diakonale Sykehus (19.10.06) Ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet (19.10.06) Ingen merknader

Selbu kommune (19.10.06) Ingen merknader

Buskerud fylkeskommune (18.10.06)

Sosial- og helsedirektoratet (18.10.06)

Justis- og politidepartementet (18.10.06)

Sametinget (18.10.06)

Oslo Kommune (18.10.06)

Sykehuset Østfold HF (17.10.06)

Aker universitetssykehus HF (17.10.06)

Norsk Presseforbund (17.10.06) Ingen merknader

Landbruks- og matdepartementet (17.10.06) Ingen merknader

Ullevål universitetssykehus HF (16.10.06) + Vedlegg

Helsetilsynet i Nordland (15.10.06) Ingen merknader

Universitetet i Stavanger (13.10.06) Ingen merknader

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (12.10.06)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (12.10.06) Ingen merknader

Høgskolen i Østfold (11.10.06) Ingen merknader

Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen/Forskriftsenheten (11.10.06)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (10.10.06) Ingen merknader

Datatilsynet (04.10.06) Ingen merknader

Narvik kommune (22.09.06) Ingen merknader

Fagforbundet (13.09.06) Ingen merknader

Norges Forskningsråd (08.09.06) Ingen merknader

Holmestrand kommune (04.09.06)

Fiskeri- og kystdepartementet (14.08.06) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (14.08.06) Ingen merknader

Lørenskog kommune (10.08.06)

Miljøverndepartementet (09.08.06) Ingen merknader