Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Olje- og energidepartementet har sendt på høring utkast til forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften).

I utkastet foreslås det blant annet regler om konsesjonsplikt for bygging og drift av anlegg for overføring av naturgass, samt for lageranlegg direkte knyttet til overføring. Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på en hensiktsmessig avgrensning av konsesjonsplikten

Departementet ber om merknader innen 26. mai d.å.

Høringsbrev og høringsutkast (i pdf format)

Til toppen