Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om at retten helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har til å rekvirere korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år utvides til å gjelde alle kvinner fra 16 år, uavhengig av tjenestested og for alle typer prevensjonsmidler.

Departementet ønsker at høringsinnspillene sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no
med kopi til: postmottak@helsedir.no 

Frist for å sende høringsinnspill er 15. desember 2014.

 Med vennlig hilsen                                                              

 Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Anne Borge Hellesylt
                                                                                          seniorrådgiver