Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til gjennomføring av

  •  Parlaments og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 av 15. mai 2014 vedrørende avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået for gjennomføring av legemiddelovervåkningsaktiviteter for legemidler til mennesker i norsk rett.

  •  Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU) Nr. 699/2014 av 24. juni 2014 om utformingen av en felles logo til identifikasjon av personer som tilbyr fjernsalg av legemidler til offentligheten, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontroll av dets ekthet.
     
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 357/2014 av 3. februar 2014 om utfyllende regler til direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 for situasjoner der undersøkelser av legemidlers effekt etter godkjenning kan være påkrevd.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes departementet innen 27. januar 2015.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Per Thomas Thomassen, tlf 22 24 87 37 eller ptt@hod.dep.no

Med vennlig hilsen                                                         

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Per Thomas Thomassen
                                                                                          seniorrådgiver

 

Til toppen