Høyring - Framlegg til endringar i einingsregisterlova vedrørande tingsrettslege sameige m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.01.2015