Internettvalg

Hva gjør og mener velgerne?

Institutt for samfunnsforskning har i samarbeid med Uni Rokkansenteret undersøkt folks holdninger og tillit til internettvalg og valggjennomføring.

Institutt for samfunnsforskning har i samarbeid med Uni Rokkansenteret undersøkt folks holdninger og tillit til internettvalg og valggjennomføring.

Forsøket med stemmegivning via Internett ved lokalvalget i 2011 ble gjentatt og utvidet fra 10 til 12 kommuner ved stortingsvalget i 2013. I alt fikk mer enn 250.000 stemmeberettigede muligheten for å avgi internettstemme.

Evalueringen tar for seg valgdeltakelse og velgeratferd, valgets tilgjengelighet, holdninger og tillit til internettvalg samt hemmelig valg. Rapporten viser blant annet at velgernes kunnskap om sikkerhetsmekanismene i systemet er lite kjent. Dette er kunnskap som berører forsøkenes forutsetning om ivaretakelse av prinsippet om frie og hemmelige valg.